Dịch vụ bảo vệ công trình

DỊCH VỤ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH

Công ty Bảo vệ Nhật Khánh Phát là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các công trình xây dựng qui mô lớn

Quy trình bảo vệ công trình:

- Điểm danh trước khi nhận nhiệm vụ

- Tổ chức tuần tra

- Hai nhân viên nghe chỉ huy giao nhiệm vụ đầu giờ giao nhân ca tại một vị trí

- Lập chốt kiểm soát tại cổng chính

- Báo cáo công tác mỗi ngày tại công trình, rút kinh nghiệm công tác