Về Bảo Vệ Nhật Khánh Phát

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ

NHẬT KHÁNH PHÁT

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ Nhật Khánh Phát tự hào là nhà cung cấp được tín nhiệm trong các lĩnh vực hoạt động an ninh theo mô hình tiên tiến, được tín nhiệm bởi chất lượng dịch vụ và bề dày kinh nghiệm.An ninh, an toàn của khách hàng luôn được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Với mạng lưới các chi nhánh đang được mở rộng trên toàn quốc cho phép chúng tôi đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.Công ty Nhật Khánh Phá là một doanh nghiệp chuyên tuyển dụng đào tạo và cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Loại hình kinh doanh: Công ty dịch vụ;

Mã số thuế: 3602487932-001

Năm thành lập: 19/04/2011

Thị trường: Toàn quốc;

 

 
 

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ Nhật Khánh Phát tự hào là nhà cung cấp được tín nhiệm trong các lĩnh vực hoạt động an ninh theo mô hình tiên tiến, được tín nhiệm bởi chất lượng dịch vụ và bề dày kinh nghiệm.An ninh, an toàn của khách hàng luôn được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Với mạng lưới các chi nhánh đang được mở rộng trên toàn quốc cho phép chúng tôi đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.Công ty Nhật Khánh Phá là một doanh nghiệp chuyên tuyển dụng đào tạo và cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.